Specialistische groepsbegeleiding

Jeugdhulp voor opgroeiproblematiek bij het jonge kind
Kinderverjaardagen zijn altijd bijzonder. Vooral wanneer er vier kaarsjes op de taart staan: dan is je kindje gepromoveerd van peuter tot kleuter en mag hij of zij naar de basisschool! Klaar om nieuwe dingen te ontdekken en te leren!

Tenminste, zo had je het je misschien voorgesteld. Maar het is niet vanzelfsprekend dat het zo gaat. Want misschien ontwikkelt je kind zich anders dan veel leeftijdsgenootjes. Is de basisschool dan wel de juiste omgeving? Twijfel je over een reguliere of juist speciale vorm van onderwijs? Vragen, belangrijke vragen. En SAMEN Jeugdbegeleiding gaat graag met jullie op zoek naar passende antwoorden.

Voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 6 jaar bieden wij specialistische voorschoolse begeleiding. ’s Ochtends oefenen we met voorschoolse vaardigheden. Ontwikkelingsgebieden als sociaal-emotioneel, cognitief, sensopathisch en fijne/grove motoriek komen allemaal aan bod. Zo krijgen we goed in beeld hoe het kind zich ontwikkelt.

SAMEN Jeugdbegeleiding werkt ook samen met verschillende orthopedagogen: gespecialiseerde opvoedkundigen die zich bezighouden met het begeleiden van kinderen met een ontwikkelingsachterstand of mentale beperking. Op aanvraag komen zij langs om de ontwikkeling van kinderen te observeren en bespreken. Ook onze lijnen met basisscholen in de regio Laarbeek zijn kort. Door een goede samenwerking met al deze partijen zorgen we dat het beste in je kind naar boven komt.

Specialistische naschoolse opvang
Niet voor ieder kind is de reguliere Buitenschoolse opvang (BSO) passend. Soms krijgen ze daar te veel prikkels of te weinig aandacht, of zijn er andere problemen die verhinderen dat ze zich er lekker voelen. Dan is het goed om aan ons te denken. SAMEN Jeugdbegeleiding biedt namelijk een gespecialiseerde naschoolse begeleiding. Die is erop gericht om kinderen een ontspannende, leerzame en fijne tijd te geven. Ze krijgen alle ruimte om zichzelf te zijn, om zich op een rustige manier te ontwikkelen en te ontspannen. Onze naschoolse begeleiding vindt plaats op een rustgevende, agrarische locatie in Aarle-Rixtel waar ieder kind ook fysiek de ruimte krijgt om te groeien en op te bloeien.

Wat de hulpvraag ook is: SAMEN Jeugdbegeleiding biedt passende begeleiding aan kinderen met ontwikkelingsachterstanden en/of gedragsproblematieken. De manier waarop, daarvoor is geen vast stramien. Ieder kind is anders, waardoor ook de ondersteuningsbehoeften erg kunnen verschillen. Wij stellen voor ieder kind een begeleidingspakket op maat vast. Dat is vooral gericht op ontwikkelingskansen en mogelijkheden.

SAMEN Jeugdbegeleiding laat je groeien!
Al op jonge leeftijd hebben kinderen behoeften waaraan voldaan moet worden. Lukt dat, dan geeft dat voldoening. En dat helpt ze om zich te ontwikkelen.

Zo veel verschillende kinderen, zo veel verschillende behoeften. Voor een wat stiller kind kan het al een hele winst zijn dat hij of zij wat assertiever wordt en zich niet onder laat sneeuwen. Een ander kind heeft weer moeite om op zijn of haar beurt te wachten en reageert impulsief als alles niet precies volgens plan  gaat. Hoe het karakter van je kind ook is: bij SAMEN Jeugdbegeleiding krijgt ieder kind de handvatten om op de juiste manier te groeien. Door het aanleren van nieuwe vaardigheden, maar zeker ook door het verbeteren van zijn of haar kwaliteiten en het reguleren van emoties.

Executieve functies
Executieve functies is een begrip dat overal, maar zeker op school, steeds vaker terugkomt. Het is een andere benaming voor de doe-processen in het brein. Ze zorgen ervoor dat we ons gedrag bewust kunnen sturen. Daar besteden we bij SAMEN Jeugdbegeleiding veel aandacht aan. Het is van belang dat kinderen kunnen wachten op hun beurt, maar ook kunnen plannen, organiseren, reflecteren en hun emoties op de juiste manier kunnen verwerken en uiten. Het werken aan deze vaardigheden staat bij SAMEN Jeugdbegeleiding centraal.

Financiering
Financiering van de zorg die SAMEN Jeugdbegeleiding aanbiedt wordt door de gemeente of de verzekering vergoed (pgb of ZIN). Dit kun je regelen via bijvoorbeeld Centrum Jeugd en Gezin, de huisarts of de jeugdarts. De procedure kan per gemeente verschillen.

Contact ons

Wil je contact opnemen met ons?

Neem direct contact op