Producten

Wij zijn gecontracteerd zorgaanbieder. Dit houdt in dat wij een contract hebben met 10 voor de Jeugd.

Specialistische naschoolse opvang (50A93)

Jeugdigen van 4 tot 18 jaar die (tijdelijk) niet of niet geheel in staat zijn

om naar een reguliere naschoolse/buitenschoolse opvang te gaan.

Jeugdhulp voor opgroeiproblematiek bij het jonge kind (41A03)

Jonge kinderen tot ongeveer 6 jaar met een ernstige

ontwikkelingsachterstand en/of verstandelijke- en/of lichamelijke

beperking.

Weer terug naar school (41B03)

Jeugdigen die tijdelijk of gedeeltelijk niet in staat zijn om (speciaal) basisof voortgezet onderwijs te volgen. Perspectief is terug naar (een vorm

van) onderwijs.

Begeleiding individueel (41B03/50A82/50A83)

Contact ons

Wil je contact opnemen met ons?

Neem direct contact op